502 232 605 mad1960@wp.pl

Zakres usług

• diagnostyka schorzeń neurologicznych
• konsultacje i porady neurologiczne w zakresie:
• zaburzeń równowagi
• zawrotów głowy
• zaburzeń widzenia
• niedowładów kończyn
• zaburzeń pamięci, postępującego otępienia, zaburzeń koncentracji i snu
• leczenia bólu głowy, leczenia padaczki, stwardnienia rozsianego,
choroby Parkinsona i innych chorób przebiegających z postępującym ograniczeniem sprawności ruchowej
• leczenia bólu kręgosłupa, rwy kulszowej oraz barkowej
• leczenia udarów i osób po udarze
• innych chorób naczyniowych mózgu
• miastenii i innych chorób mięśni
• boreliozy układu nerwowego
• polineuropatii
• uszkodzeń nerwów obwodowych w przebiegu cukrzycy, zatruć,
urazów
• stanów pourazowych głowy i kręgosłupa
• leczenie nerwic i leczenie depresji, leczenie neurologiczne
• leczenie neurologiczne