Często słyszy się o profilaktyce stomatologicznej czy też kardiologicznej, czyli o działaniach medycyny, które skoncentrowane są na zapobieganiu rozwoju schorzeń i na szybkim ich wykrywaniu. Nie tylko ważne jest to jednak przy dbaniu o swoje serce czy układ krwionośny. Wiele osób powinno zadbać także o profilaktykę neurologiczną. Czego ona dotyczy i dlaczego jest tak ważna?

Czego dotyczy profilaktyka neurologiczna?                                         

Każdego roku w Polsce prawdziwe śmiertelne żniwa zbiera udar mózgu. Jest jedna z głównych przyczyn śmierci Polaków po 50-60 roku życia. Wbrew pozorom jego pierwsze symptomy można znacznie wcześniej wykryć, w czym pomagają nie tylko kardiolodzy, ale właśnie neurolodzy. To oni określają to, czy znajdujemy się w grupie ryzyka, a także to, czy nasz stan zdrowia może w przyszłości sprzyjać udarom. W ramach profilaktyki neurologicznej wdrażane są zatem takie procedury, by zminimalizować to ryzyko. Nie dotyczy to jednak tylko udarów, ale także innych schorzeń. Dużym problemem jest m.in. otępienie u osób starszych. Wcześniejsze zadbanie o wyeliminowanie pierwszych symptomów tejże choroby, pozwala na emeryturze cieszyć się pełnią zdrowia i jasnością umysłu.

Profilaktyka neurologiczna w gabinecie lekarz Małgorzaty Dąbrowskiej z Łodzi ważna jest też dla osób, które wykonują niektóre zawody czy też są bardzo aktywne sportowo. Szybkie reagowanie kończyn, prawidłowe czucie czy też wysoka koncentracja wymagane są przy obsłudze maszyn przemysłowych, wykonywaniu pracy jako kierowca czy np. w zawodzie chirurga. To między innymi dlatego wielu neurologów zajmuje się także medycyną pracy. Tak jest w przypadku neurolog Małgorzaty Dąbrowskiej, który prowadzi w Łodzi przy ulicy Cyprysowej gabinet neurologiczny.

Kto powinien być objęty profilaktyką neurologiczną w gabinecie Małgorzaty Dąbrowskiej w Łodzi?

Profilaktyka neurologiczna ważna jest między innymi dla osób po 50 roku życia. Warto zatem odwiedzać gabinety neurologów przynajmniej raz w roku, a jeśli znajdujemy się w grupie ryzyka nawet do dwóch razy w ciągu 12 miesięcy. Prócz tego o profilaktykę powinny zadbać osoby po wypadkach m.in. urazach głowy i kończyn, pacjenci geriatryczni, a także pacjenci niepełnosprawni.Niekiedy jest ona ważna wśród dzieci, które w okresie niemowlęcym wykazywały opóźnienie psychoruchowe. Profilaktyką – jak już wspomniano – powinny być również objęte osoby, które wykonują określone, często niebezpieczne zawody.

Jeśli chodzi o grupę ryzyka wystąpienia takich schorzeń jak udary mózgu czy otępienie, warto wiedzieć, że częściej takie choroby i inne problemy neurologiczne pojawiają się u osób:

 • z nadciśnieniem tętniczym,
 • z chorobami układu naczyniowo-sercowego,
 • z miażdżycą,
 • cierpiących na bezdech senny,
 • z cukrzycą,
 • z zaburzeniami gospodarki lipidowej,
 • nieaktywnych fizycznie,
 • spożywających alkohol i używających tytoń,
 • z nadwagą lub otyłością.

Profilaktyka neurologiczna w gabinecie Małgorzaty Dąbrowskiej w Łodzi jest wskazana w przebiegu takich chorób jak depresja. Neurolodzy pomagają też w leczeniu nerwicy, stanów lękowych czy problemów z pamięcią i koncentracją, które wywołane są przez stres i inne czynniki psychosomatyczne.

Na czym polega profilaktyka neurologiczna?

Profilaktyka neurologiczna polega na wywiadach z pacjentem, określaniu poziomu ryzyka danych chorób, a nawet na wdrożeniu farmakologii. Polecane są również różne terapie np. polepszające pamięć i koncentrację czy też koordynację ruchową u osób starszych. Lekarz neurolog analizuje również w ramach profilaktyki wyniki badań wykonane przez innych specjalistów. Sam też zleca podstawowe i rozszerzone badania. Zalicza się do nich:

 • badanie głowy,
 • badanie objawów oponowych
 • badanie nerwów czaszkowych,
 • badanie czucia,
 • badanie zdolności wykonywania ruchów celowych,
 • badanie prostych zdolności umysłowych (m.in. liczenie, czytanie, pisanie, mowa),
 • badanie stanu psychicznego,
 • tomografia komputerowa,
 • rezonans magnetyczny,
 • elektroencefalografia (EEG),
 • tomografia emisyjna PET-CT.

Część z tychże badań wykonywana jest w gabinecie neurologicznym, a na część neurolog przepisuje skierowania do poradni specjalistycznych. Z wynikiem do omówienia zawsze się należy w późniejszym czasie stawić u swojego specjalisty.