Czym jest zespół pozapiramidowy i jak się go leczy?

Wykonywanie przez człowieka zaplanowanych ruchów jest wynikiem współpracy układu piramidowego, odpowiedzialnego za przyjęcie odpowiedniej pozycji, oraz móżdżku. Ten koordynuje cały proces i wspomaga dobór prawidłowego napięcia mięśni. Układ pozapiramidowy natomiast...