Neurolodzy Łódź Małgorzata Dąbrowska.

Szukasz Neurologów w Łodzi ?

Neurolodzy m.in. z Łodzi to lekarze specjalizujący się w diagnozowaniu oraz leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego i nerwów obwodowych. W tym celu neurolodzy badają czynności układu nerwowego, obserwują reakcje ciała na konkretne bodźce (np. odruch kolanowy), a także posiłkuje się wynikami badań obrazowych takich jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa. Do grona neurologów należy również lekarz neurolog z Łodzi Małgorzata Dąbrowska. Pani neurolog zaprasza do swojego prywatnego gabinetu neurologicznego wszystkich potrzebujących pomocy neurologicznej z terenu Łodzi, gm. Łódź, powiatu łódzkiego oraz całego województwa łódzkiego. Neurolodzy leczą następujące choroby:

 • zespoły otępienne (choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe)
 • choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane),
 • zespoły parkinsonowskie,
 • padaczkę i inne choroby napadowe,
 • udary mózgu,
 • mioklonie,
 • pląsawice,
 • fakomatozy (nerwiakowłókniakowatość Recklinghausena, stwardnienie guzowate),
 • miastenię i zespoły miasteniczne,
 • choroby mięśni (miopatie)
 • polineuropatie,
 • neuroinfekcje,
 • zaburzenia świadomości,
 • zaburzenia równowagi,
 • zespoły bólowe kręgosłupa,
 • bóle głowy (migrena, klasterowe bóle głowy).

Przed wizytą u neurologów warto wykonać podstawowe badania biochemiczne z krwi (morfologia, OB, glukoza, kreatynina, elektrolity (sód, potas), lipidogram, TSH, próby wątrobowe). Wskazane jest zabranie ze sobą całej dotychczasowej dokumentacji medycznej oraz listy wszystkich stosowanych leków.